เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของหุ้นพลังงานที่น่าจับตา สำหรับบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ที่ล่าสุดเคาะราคาขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น โดยเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 6-7 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 

สำหรับ ACE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ โดยมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวม 166.5 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้นอีก 20 โครงการ 

ซึ่งหลังจากเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO เมื่อวันที่ 1 และ 4-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ACE เคาะราคาหุ้นที่ 4.40 บาทต่อหุ้น โดยจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันประมาณร้อยละ 60 และจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยประมาณร้อยละ 40 โดยนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับการซื้อหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมาอย่างคับคั่ง ขณะที่นักลงทุนสถาบันก็แสดงความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยแสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 4.40 บาท มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันกว่า 10 เท่า ล่าสุดจึงกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ของ ACE ที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น

จิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า มีความยินดีที่นักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับที่ดีในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ จำนวน 1,018 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และมีสัดส่วน Free Float รวมประมาณร้อยละ 22 

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2559-2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่องตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท, 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น CAGR ประมาณ 102% ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตราเติบโตของผลตอบแทนบน Fixed Asset (Return on Fixed Asset) โดยในปี 2559-2561 มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.1%, 8.1% และ 12.4% ตามลำดับ และในช่วงไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้นเป็น 16%

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Contact us

Find us at the office

Humble- Micallef street no. 52, 81559 Jakarta, Indonesia

Give us a ring

Arieal Keswick
+27 450 860 545
Mon - Fri, 9:00-18:00

Reach out