height=150

- Den nye Hovedindeksen inneholder 68 av de 212 selskapene som i dag er notert på Oslo Børs. Disse selskapene skal gi et mer riktig bilde av utviklingen i markedet enn den gamle totalindeksen, sier kommunikasjonsdirektør ved Oslo Børs, Per Eikrem.

Totalindeksen har overlevd mange opp- og nedturer i sin mer enn 18 år lange tjeneste som målestokk for utviklingen i det norske aksjemarkedet. På disse årene har indeksen steget med nær 1.300 prosent, og kan således trygt sies å ha gjort sin tjeneste for et akselererende norsk aksjemarked. Nå erstattes den av Oslo Børs Hovedindeks, som er det norske navnet på Oslo Exchanges Benchmark Index (OSEBX), som er den engelske betegnelsen.

Presist bilde

Indeksen er basert på en internasjonal standard utviklet av Morgan Stanley Capital International Inc og Standard & Poor. NOREX-børsene Stockholmsbørsen og København Fondbørs benytter allerede den samme standarden. Navnet Oslo Børs Hovedindeks er valgt fordi indeksen gir et presist bilde av den generelle utviklingen på Oslo Børs, skriver børsen i en

pressemelding.

Oslo Børs vil beholde Totalindeksen i rundt tre måneder til, slik at markedet kan tilpasse seg den nye inndelingen. Mer informasjon om de nye indeksene finner du på børsens hjemmeside.

Hydro påvirket

Den gamle totalindeksen endte ned 0,15 prosent, mens den nye hovedindeksen som ble innført onsdag endte ned 0,35 prosent. En av aksjene som ser ut til å ha blitt påvirket av den nye vektingen på Oslo Børs er Norsk Hydro som i dag hadde en omsetning på 620 millioner, uten at det var noen spesielle nyheter omkring aksjen.

- I den nye indeksen har Norsk Hydro fått en høy vekting, og

store investorer kjøper opp aksjer når den endres fra den gamle indeksen, sier en analytiker til Reuters. Hydro-aksjen endte for øvrig opp 0,1 prosent.

Lyd og video

Lenker

Contact us

Find us at the office

Humble- Micallef street no. 52, 81559 Jakarta, Indonesia

Give us a ring

Arieal Keswick
+27 450 860 545
Mon - Fri, 9:00-18:00

Reach out